INFORMATII UTILE

INSCRIERI LA MEDIC DE FAMILIE

Acte necesare inscrierii:

 • copie carte de identitate (buletin) sau certificat de nastere (0-14 ani)
 • dovada calitatii de asigurat in sistemul de asigurari sociale de sanatate:
  • salariati: adeverinta de la locul de munca si ordin de plata
  • pensionari: cupon de pensie
  • pensionari de boala: decizia de pensionare (copie xerox) care sa contina data pensionarii, data reexaminarii si numarul deciziei de pensionare
  • elevi si studenti: copie xerox dupa carnetul de elev, respectiv student vizate la zi sau adeverinta de elev ori student
  • someri: copie xerox după carnetul de somaj
  • persoanele care nu sunt salariate dar realizeaza venituri proprii si nu sunt scutite de plata asigurarilor: dovada achitarii contributiei (chitanta sub forma de copie xerox) de la CJAS
  • coasigurati (persoanele fara venituri proprii aflate in intretinerea unei persoane asigurate): actele doveditoare ale persoanei care o intretine sub forma de copie xerox; declaratie de la administratia financiara sau primarie a persoanei care nu are venituri proprii; act prin care sa se ateste legatura de rudenie (copie xerox): certificat de casatorie
  • veterani de razboi, vaduve de razboi, deportati, revolutionari: copii xerox dupa actele care le certifica aceasta calitate
  • handicapati: copie xerox dupa certificatul de handicap
  • ajutor social: adeverinta alocatie de sprijin.